วันพุธที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2552

HONDA SPEC

B16A VTEC
1988-1993 JDM Honda Integra RSi/XSi (DA6/DA8)
1989-1991 JDM Honda CRX SiR (EF8)
1989-1991 JDM Honda Civic SiR (EF9)
ขนาด ของ เครื่อง/: 1595 cm?
แรงอัด 10.2:1
แรงม้า: 158 hp @ 7600 rpm & 111 ft•lbf @ 7000 rpm
กล่องเกียร์: S1/J1/Y1/YS1
1992-1995 JDM Honda Civic SiRII (EG6/EG9)
ขนาด ของ เครื่อง/: 1595 cm?
แรงอัด 10.4:1
แรง ม้า: 170 hp @ 7800 rpm & 116 ft•lbf @ 7300 rpm
กล่องเกียร์: S4C
1992-1996 JDM Honda CR-X del Sol SiR
ขนาด ของ เครื่อง/: 1595 cm?
แรงอัด 10.4:1
แรง ม้า: 158 hp - 167 hp & 111 ft•lbf - 116 ft•lbf
B16A1 VTEC
1990-1991 EDM Honda CRX 1.6i-VT (EE8)
1990-1991 EDM Honda Civic 1.6i-VT (EE9)
ขนาด ของ เครื่อง/: 1595 cm?
กระบอกสูบ?: 81.0?77.4 mm / 3.19?3.05 in
แรงอัด 10.2:1
แรง ม้า: 150 hp @ 7600 rpm
กำลังบิด : 144 N•m / 106 lbf•ft @ 7100 rpm
กล่องเกียร์: Y2
B16A2 VTEC
1992-2000 Honda Civic EDM VTi (EG & EK)
ขนาด ของ เครื่อง/: 1595 cm?
แรงอัด 10.2:1
แรง ม้า: 158 hp @ 7600 rpm & 111 ft•lbf (151 N•m) @ 7000 rpm
กล่องเกียร์: Y21
1999-2000 Honda Civic Si (EM1)
ขนาด ของ เครื่อง/: 1595 cm?
แรงอัด 10.2:1
แรง ม้า: 160 hp (118 kW) @ 7600 rpm & 111 ft•lbf (151 N•m) @ 7000 rpm
กล่องเกียร์: Y21 S4C
กระบอกสูบ: 81mm
B16A3
VTEC
1994-1995 Honda Del Sol VTEC (EG)
ขนาด ของ เครื่อง/: 1595 cm?
แรงอัด 10.2:1
แรง ม้า: 158 hp (118kW) @ 7600 rpm & 111 ft•lbf (151 N•m) @ 7000 rpm
กล่องเกียร์: Y21
B16A4 VTEC
1996-2000 Honda Civic SiRII (Asian version) (EK)
ขนาด ของ เครื่อง/: 1595 cm?
แรงอัด 10.4:1
แรง ม้า: 170 hp (127kW) @ 7800 rpm
กล่องเกียร์: Y21 S4C
B16A6 VTEC
1996-2000 Honda Civic - South Africa VTEC (EK)
ขนาด ของ เครื่อง/: 1595 cm?
แรงอัด 10.2:1
แรง ม้า: 158 hp (118 kW) @ 7600 rpm & 111 ft•lbf (151 N•m) @ 7000 rpm
กล่องเกียร์: Y21
B16B VTEC
1997-2000 Civic Type R[EK9]
ขนาด ของ เครื่อง/: 1595 cm?
แรงอัด 10.8:1
กระบอกสูบ: 81mm
แรง ม้า: 185 hp (137 kW) @ 8200 rpm & 118 ft•lbf (160 N•m) @ 7500 rpm
กล่องเกียร์: S4C With LSD
B17 B17A1
VTEC
1992-1993 Integra GS-R (DB2)
ขนาด ของ เครื่อง/: 1678 cm?
กระบอกสูบ: 81mm
แรงอัด 9.7:1
แรง ม้า: 160 hp @ 7600 rpm & 117 ft•lbf (159 N•m) @ 7000 rpm
กล่องเกียร์: Cable~ YS1
B18
B18A
1986-1989 Accord Aerodeck LXR-S/LX-S (Japan)
1986-1989 Accord EXL-S/EX-S (Japan)
1986-1989 Vigor MXL-S (Japan)
ขนาด ของ เครื่อง/: 1834 cm?
แรงอัด 9.4:1
กระบอกสูบ: 81 mm
แรง ม้า: 160 hp (97 kW) @ 6100 rpm แรงอัด 128 ft•lbf (164 N•m) @ 4700 rpm
กล่องเกียร์: A2N5, E2N5
[] B18A1
USDM DA9
1990-1993 Acura Integra usdm "RS/LS/GS"
ขนาด ของ เครื่อง/: 1834 cm?
แรงอัด 9.2:1
กระบอกสูบ: 81 mm
แรง ม้า: 90-91 Only: 130bhp @ 6000 rpm & 121ft/lb @ 5000 rpm
แรง ม้า: 92-93 Only: 140bhp @ 6300 rpm & 127ft/lb @ 5000 rpm
กล่องเกียร์: 90-91: S1, cable
กล่องเกียร์: 92-93: YS1, cable
[] B18B1
1994-2001 Acura Integra "RS/LS/GS" (DC4/DB7)
ขนาด ของ เครื่อง/: 1834 cc
แรงอัด 9.2:1
กระบอกสูบ: 81 mm
แรง ม้า:
? 142 hp @ 6300 rpm & 127 ft•lbf @ 5200 rpm
กล่องเกียร์: Y80/S80
[] B18C
VTEC
JDM Honda Integra SiR-G
แรง ม้า:
180 hp @ 7,600 rpm
Rev-limit: 8,200 rpm
130 ft•lbf @ 6,200 rpm
กล่องเกียร์ Type: 5-speed standard with optional LSD
ขนาด ของ เครื่อง/: 1797 cm?
แรงอัด 10.6:1
กระบอกสูบ: 81 mm (3.189")
กล่องเกียร์: S80, Y80, S80 w/LSD, Y80 w/LSD
[] B18C (Type R)
VTEC
JDM Honda Integra Type R
แรง ม้า:
200 hp @ 8,500 rpm
Rev-limit: 8,700 rpm
130 ft•lbf @ 7,300 rpm
กล่องเกียร์ Type: 5-speed standard with LSD
ขนาด ของ เครื่อง/: 1797 cm?
แรงอัด 11.1:1
กระบอกสูบ: 81 mm (3.189")
: 87.2 mm (3.433")
Rod Length: 137.9 mm (5.429")
Rod/ Ratio: 1.58
กล่องเกียร์: J4D (96specR w/ LSD) N3E (98specR w/LSD)
[] B18C1
VTEC
1994-2001 Honda/Acura Integra GS-R (DC2 & DB8)
ขนาด ของ เครื่อง/: 1797 cm?
แรงอัด 10.0:1
กระบอกสูบ: 81 mm (3.189")
: 87.2 mm (3.433")
Rod Length: 137.9 mm (5.429")
Rod/ Ratio: 1.58
แรง ม้า:
แรง ม้า: 170 hp (127 kW) @ 7600 rpm & 128 ft•lbf (173 N•m) @ 6200 rpm
กล่องเกียร์: Y80
[] B18C2
VTEC
1994-1999 Honda Integra VTi-R
AUDM Spec 1993-1999 Honda Integra VTi-R
ขนาด ของ เครื่อง/: 1797 cm?
แรงอัด 10.6:1
แรง ม้า: 167 hp (125 kW) @ 7300 rpm
กำลังบิด : 128 ft•lbf (175 N•m) @ 6200 rpm
RPM : 8100rpm
Fuel Cut: 8300rpm
กล่องเกียร์: Y80 (No LSD) 5-Speed Manual Transaxle
0/100km/h : <7.3 seconds
[] B18C3
VTEC
1995-1998 Acura Integra Type R
แรง ม้า: 193ps/189hp (141 kW) @ 8200 rpm & 127 ft•lbf/172 N•m @ 7500rpm
[] B18C4
VTEC
1996-2000 UK Civic 1.8i VTi 5-door Hatch
1996-2000 UK Civic Aerodeck 1.8i VTi 5-door Wagon
1998-1999 EU Civic Aerodeck 1.8i VTi 5-door Wagon
1998-1999 EU Civic 1.8i VTi 5-door Hatch
ขนาด ของ เครื่อง/: 1797 cm?
แรงอัด 10.0:1
แรง ม้า: 169 hp (124 kW) @ 8200 rpm & 117 ft•lbf (158 N•m) @ 6200 rpm
กล่องเกียร์: S9B
0/100km/h : 8.3 seconds (8.8 Aerodeck)
[] B18C5
VTEC
USDM DC2 Acura Integra Type-R (Integra Type-R)
1997-2001 Integra Type-R
ขนาด ของ เครื่อง/: 1797 cm?
แรงอัด 10.6:1
กระบอกสูบ: 81 mm (3.189")
: 87.2 mm (3.433")
Rod Length: 137.9 mm (5.429")
Rod/ Ratio: 1.58
แรง ม้า: 193 ps/189 hp (141 kW) @ 8200 rpm & 127 ft•lbf/172 N•m @ 7500rpm
กล่องเกียร์: S80 w/LSD
[] B18C6
VTEC
1998-2001 Honda Integra UK and Euro Spec Type R
Type: 1.8 litre 16v DOHC 4 cylinder in-line
ขนาด ของ เครื่อง/: 1797 cm?
แรงอัด 11.1:1
Air intake diameter: 70 mm
กระบอกสูบ: 81 mm (3.189")
: 87.2 mm (3.433")
Rod Length: 137.9 mm (5.429")
Rod/ Ratio: 1.58
แรง ม้า: 190 ps/139 kW/187 hp (SAE net hp) (139 kW) @ 7900 rpm & 131 ft•lbf/178 N•m @ 7300rpm
Redline: 8400rpm
กล่องเกียร์: S80 w/LSD
[] B18C7
VTEC
Found in:
1996- Honda Integra Type R (Australia)
แรง ม้า: 193ps/189hp (141 kW) @ 8200 rpm & 127 ft•lbf/172 N•m @ 7500rpm
[] B20
[] B20B
NON-VTEC
Found in: Honda CR-V, Honda Orthia
ขนาด ของ เครื่อง/: 1973
แรง ม้า: 126 hp (94 kW) @ 5500 rpm
กำลังบิด : 133 ft•lbf (180 N•m) @ 4200 rpm
แรงอัด 8.8:1
กระบอกสูบ: 84 mm (3.31 in)
: 89 mm (3.50 in)
RPM : 6300 rpm red line
[] B20Z
NON-VTEC
Found in: 1999-2001 Honda CR-V
ขนาด ของ เครื่อง/: 1973
แรง ม้า: 142 hp @ 5500 rpm
กำลังบิด : 133[vague] @ 4500 rpm
แรงอัด 9.6:1
กระบอกสูบ: 84 mm
: 89 mm
RPM : 6900 rpm
[] D13B1
Found in:
1988-1991 Honda Civic DX (European Market)
ขนาด ของ เครื่อง/ : 1343 cm?
กระบอกสูบ and : 75 mm X 76 mm
แรงอัด: 9.5:1
แรง ม้า, กำลังบิด : n/s (Not stated in Owners Manual)
Valvetrain : SOHC, 4 valves per cylinder
Fuel Control : Single Carburetor
[] D13B2
Found in:
1992-1995 Honda Civic DX (European Market)
ขนาด ของ เครื่อง/ : 1343 cm?
กระบอกสูบ and : 75 mm X 76 mm
แรงอัด: 9:1
แรง ม้า, กำลังบิด : 75 hp (56 kW) @ 4500 rpm
Valvetrain : SOHC, 4 valves per cylinder
Fuel Control : Single Carburetor

[] D-SERIES
[] D14A2
Found in:
1995-1996 Honda Civic MA8 (European Market)
ขนาด ของ เครื่อง/ : 1396 cm?
กระบอกสูบ and : 75.0 mm X 79.0 mm
แรงอัด: 9.2:1
กำลังบิด , แรง ม้า : 117 Nm @ 3800 rpm, 66 kW @ 4800 rpm
Valvetrain : SOHC, 4 valves per cylinder
Fuel Control : Multi-point fuel Injection, PGM-FI
[] D15A2
Found in:
1984-1987 Honda CRX DX
1984-1987 Honda Civic (JDM)
ขนาด ของ เครื่อง/ : 1488 cm?
กระบอกสูบ and : 74 mm X 86.5 mm
แรงอัด: 9.6:1
แรง ม้า : 76 hp (57 kW) @ 4500 rpm & 84 ft•lbf @ 2500 rpm
Valvetrain : SOHC 3 valves + 1 auxiliary valve for each cylinder
Fuel Control : Carbureted, CVCC, CVCC was not equipped on Canadian CDM cars
Known as the EW-2 from 84-86
[] D15A3
Found in:
1985-1987 Honda CRX Si and 1987 Civic Si (AU/NZ)
ขนาด ของ เครื่อง/ : 1488 cm?
กระบอกสูบ and : 74 mm X 86.5 mm
แรงอัด: 8.7:1
แรง ม้า : 91 hp (68 kW) @ 4800 rpm & 93 ft•lbf @ 3500 rpm
Valvetrain : SOHC, 3 valves/cylinder
Fuel Control : F
[] D15B
VTEC
Found in:
1991-1999 Honda Civic VTi EG4 (Japanese Market)
ขนาด ของ เครื่อง/ : 1493 cm?
กระบอกสูบ and : 75 mm X 84.5 mm
Rod Length : 137 mm
แรงอัด: 9.3:1
แรง ม้า : 130 hp (97 kW) @ 5800 rpm & 102 ft•lbf @ 4200 rpm
RPM : 7200 rpm
Fuel Cut : 7411 rpm
Valvetrain : SOHC VTEC
Head Code : P08 (same head as D16Z6)
Fuel Control : OBD-1 MPFI
[] D15B (3 stage VTEC)
3-stage VTEC
1996-1999 Honda Civic VTi EK3 and Ferio Vi
ขนาด ของ เครื่อง/ : 1493 cm?
กระบอกสูบ and : 75 mm X 84.5 mm
Rod Length : 137 mm
แรงอัด: 9.3:1
แรง ม้า : 130 hp (97 kW) @ 5600 rpm & 102 ft•lbf @ 3800 rpm
Valvetrain : SOHC VTEC
Fuel Control : OBD-2 MPFI
[] D15B1
Found in:
1988-1991 Honda Civic Hatchback
ขนาด ของ เครื่อง/ : 1493 cm?
กระบอกสูบ and : 75 mm X 84.5 mm
แรงอัด: 9.2:1
แรง ม้า : 70 hp (52 kW) @ 4500 rpm & 83 ft•lbf @ 3000 rpm
Valvetrain : SOHC (4 valves per cylinder)
Fuel Control : OBD-O DPFI
[] D15B2
1988-1991 Honda Civic DX/DLX
1988-1991 Honda CRX DX
1992-1995 Honda Civic LSi Hatch/Saloon (European Market)
1990-1995 Honda Concerto (European Market)
ขนาด ของ เครื่อง/ : 1493 cm?
กระบอกสูบ and : 75 mm X 84.5 mm
แรงอัด: 9.2:1
แรง ม้า : 91 hp (68 kW) @ 4900 rpm & 119 Nm @ 3800 rpm
Valvetrain : SOHC (4 valves per cylinder)
Cam Gear : 38 tooth
Fuel Control : PGMFI Dual Point
RPM : 7000 rpm
[] D15B4
1989-1991 Honda Civic GL (Australian Market)
ขนาด ของ เครื่อง/ : 1493 cm?
กระบอกสูบ and : 75 mm X 84.5 mm
แรงอัด: 9.2:1
แรง ม้า : 90 hp (70 kW) @ 5200 rpm & 122 Nm @ 3800 rpm
Valvetrain : SOHC (2-4 valves per cylinder, depending on year)
Fuel Control : Dual Carburettor
[] D15B6
1988-1991 Honda CRX HFx
ขนาด ของ เครื่อง/ : 1493 cm?
กระบอกสูบ and : 75 mm X 84.5 mm
แรงอัด: 9.1:1
แรง ม้า : 62 hp(88-89) 72 hp(90-91)@ 4500 & 83 ft•lbf @ 2800 rpm
Valvetrain : SOHC (2 valves per cylinder)
Fuel Control : OBD-0 MPFI
[] D15B7
1992-1995 Honda Civic CX (Canadian model)
1992-1995 Honda Civic DX/LX
1993-1995 Honda Civic del Sol S
1992-1995 Honda Civic LSi Coupe (European Market)
ขนาด ของ เครื่อง/ : 1493 cm?
กระบอกสูบ and : 75 mm X 84.5 mm
แรงอัด: 9.2:1
แรง ม้า : 102 hp (76 kW) @ 5600 rpm & 98 ft•lbf @ 3800 rpm
Valvetrain : SOHC (4 valves per cylinder)
Piston Code : PM3
Fuel Control : OBD-1 MPFI
[] D15B8
1992-1995 Honda Civic CX (U.S. model)
ขนาด ของ เครื่อง/ : 1493 cm?
กระบอกสูบ and : 75 mm X 84.5 mm
แรงอัด: 9.1:1
แรง ม้า : 70 hp (52 kW) @ 4500 rpm & 83 ft•lbf @ 2800 rpm
Valvetrain : SOHC (2 valves per cylinder)
Fuel Control : OBD-1 MPFI
[] D15Z1
VTEC-E
1992-1995 Honda Civic VX
1992-1995 Honda Civic VEi (European Market)
ขนาด ของ เครื่อง/ : 1493 cm?
กระบอกสูบ and : 75 mm X 84.5 mm
Rod Length : 137 mm
แรงอัด: 9.3:1
แรง ม้า : 92 hp (69 kW) @ 5600 rpm & 97 ft•lbf @ 4800 rpm
Valvetrain : SOHC VTEC-E (2 valves per cylinder)
Piston Code : P07
Fuel Control : OBD-1 MPFI
[] D15Z4
1996-2000 Civic Exi and SA Ballade & Civic 150i
ขนาด ของ เครื่อง/ : 1493 cm3
แรง ม้า : +-100hp (77Kw) @ 5800 rpm
กำลังบิด (ft•lbf@rpm): 99 (135 N•m) @ 4200 rpm
Valvetrain : SOHC non-VTEC 16v
[] D15Z6
VTEC-E
Found in:
1996-2000 Honda Civic iLS (European Market)
ขนาด ของ เครื่อง/ : 1493 cm?
กระบอกสูบ and : 75 mm X 84.5 mm
Rod Length : 137 mm
แรงอัด: 9.6:1
แรง ม้า : 115hp @ 6500 rpm
กำลังบิด : 100 ft•lbf (141 Nm) @ 4800 rpm
VTEC Switchover : 2500 rpm (3500 rpm in 5th gear)
Valvetrain : SOHC VTEC-E (2 valves per cylinder)
Fuel Control : PGM-FI MPFI
[] D15Z8
VTEC-E
Found in:
1996-2000 Honda Civic LS (European Market)
ขนาด ของ เครื่อง/ : 1493 cm?
กระบอกสูบ and : 75 mm X 84.5 mm
แรงอัด: 9.1:1
แรง ม้า : 84 kw (114 hp) @ 6500 rpm
กำลังบิด : 134 Nm (95 ft•lbf) @ 5500 rpm
[] D16A1
Found in:
1986-89 Acura Integra (USA)
ขนาด ของ เครื่อง/ : 1590 cm?
กระบอกสูบ and : 75 mm X 90 mm
1986-1987 แรงอัด: 9.3:1 1988-1989 แรงอัด: 9.5: 1
1986-1987 แรง ม้า : 113 hp (84 kW) @ 6250rpm กำลังบิด : 99 ft•lbf @ 5500rpm
1988-1989 แรง ม้า : 118 hp (88 kW) @ 6250rpm กำลังบิด : 103 ft•lbf @ 5500rpm
Valvetrain : DOHC non-VTEC
Piston Code 1986-87 : PG6
Piston Code 1988-89 : P29 (PM7 is ZC equivalent/same piston)
Fuel Control : OBD-0 MPFI

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

 
สังคมของคนใช้มอเตอร์ไซด์ออโตเมติก | coyote | car | ฟังเพลงออนไลน์ เนื้อเพลง | free music and music lyrics